Onrust in Harvert?

Het is 2021 en de Omgevingswet is inmiddels van kracht. Initiatiefnemer Abels wil het bedrijventerrein uitbrei­den, de gemeente is bezig met het Omgevingsplan en ziet de ontwikke­ling van deze initiatief­nemer graag gekoppeld aan de bouw van een nieuwe woonwijk. Daarom organiseert de initiatiefnemer (samen met de gemeente) een ‘rondetafel­gesprek’ met stakeholders. Wat betekent de Omgevingswet voor jou als gemeente, provincie, waterschap, netbeheerder, omgevings­­dienst, ondernemer, burger?

Leren over de Omgevingswet

Er is een grote verandering in wetgeving gaande: de nieuwe Omgevingswet, zoals bij velen al bekend. Wat betekent die wet voor jou, bestuurders, medewerkers, maar ook jouw stakeholders? Wat is het effect op (besluit­vormings)processen? Wat schrijf je samen op in het Omgevings­plan, dat als toetsingskader geldt voor de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving? Wat verandert er met de nieuwe Omgevingswet in de aanpak van initiatieven zoals uitbreiding bedrijven(terreinen) en woning­bouw, duurzame opwek met wind en/of zon of extra natuur­ontwikkeling?

Allemaal vragen, vaak nog zonder een goed antwoord. Daar kunnen wij jou bij helpen. In de Omgevings­wet worden kansen (en niet: belemmeringen) als uitgangspunt genomen en in die positieve insteek geloven wij. Wij zien dat dit aansluit bij een maatschap­pelijke trend: meer zelf willen doen en ontwikkelen en deze plannen van burgers en ondernemers omarmen en ondersteunen.

Wat deze maatschappelijke trend van jou en andere partijen vraagt, gaan we samen ervaren in de Game Omgevingswet Harvert!

Game Omgevingswet Harvert

Game Omgevingswet Harvert: Waarom leren via Serious Gaming?

Waarom leren via Serious Gaming? In een Game is het mogelijk om op meerdere fronten te leren. Leren op inhoud (wat moet er anders?) en op hoe je met elkaar omgaat om tot integrale afweging en besluit­vorming te komen!

I'm inspired, WesselinkVanZijst, en ZITAconsulting ontwikkelden, in samenwerking met de gemeente Katwijk, de provincie Zuid-Holland en Driven by Values, de Game Omgevingswet Harvert om provincies, gemeenten, netbeheerders, bouw­bedrijven, woningcorporaties, energie­­bedrijven, burgers te helpen inzicht te krijgen in de impact van de nieuwe Omgevingswet.

Inzicht in:

  • de veranderde rollen
  • integrale (besluitvormings)processen
  • participatie
  • daarvoor benodigde gedrag/cultuur

Kort omvat de Game Omgevingswet Harvert de casus Harvert, waarbij iedere deelnemer een bepaalde (stakeholder)rol heeft. Samen ga je de uitdaging aan om tot een gedragen Omgevingsplan te komen en besluit je over het al dan niet door laten gaan van een initiatief van ondernemer Abels (uitnodigings­planologie). De trainers doen een uitgebreide debriefing op de (gekozen) aanpak van de deelnemers en op het tussen- en eindresultaat.

Wat levert mij dit op?

Game Omgevingswet Harvert: Wat levert mij dit op?

Je krijgt inzicht in de eigen veranderde rol, wat dat van jou vraagt. Tevens geven wij handreikingen om daadwerkelijk met elkaar tot een integraal afgewogen besluit te komen over wat er in een gebied ontwikkeld wordt of moet worden.

De training beslaat 1 hele dag en kan als open training worden gedaan (met verschillende partijen) en incompany.

Spelen met je collega's

Wil je de game OW Harvert met je collega's spelen, speel dan de incompanygame. Stuur een e-mail naar zvaggelen@ZITAconsulting.nl en vraag een prijs op voor de incompanygame.

Heb je een andere vraag of wil je contact, laat dan hier je bericht achter. Wij nemen contact met je op.

Ontwikkeld door:

I’m inspired: Richard van Gemert
WesselinkVanZijst: Hans van Zijst
ZITAconsulting: Zita van Aggelen

In samenwerking met:

Gemeente Katwijk: Wouter de Boer
Provincie Zuid-Holland: Jan Roest en Rens van den Bergh
Driven by Values