Onrust in Harvert?

Het is 2024 en de Omgevingswet is inmiddels van kracht. Initiatiefnemer Abels wil het bedrijventerrein uitbrei­den, de gemeente is bezig met het Omgevingsplan en ziet de ontwikkeling van deze initiatiefnemer graag gekoppeld aan de bouw van een nieuwe woonwijk. Daarom organiseert de initiatiefnemer samen met de gemeente een ‘rondetafelgesprek’ met stakeholders. Wat betekent de Omgevingswet voor jou als gemeente, provincie, waterschap, netbeheerder, omgevingsdienst, ondernemer, burger?

Leren over de Omgevingswet

Er is een grote verandering in wetgeving gaande: de nieuwe Omgevingswet. Wat betekent die wet voor jou, bestuurders, medewerkers, maar ook voor jouw stakeholders? Wat is het effect op (besluit­vormings)processen? Wat schrijf je samen op in het Omgevings­plan, dat als toetsingskader geldt voor de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving? Wat verandert er met de nieuwe Omgevingswet in de aanpak van initiatieven zoals uitbreiding van bedrijven(terreinen) en woning­bouw, duurzame opwek met wind en/of zon of extra natuur­ontwikkeling?

Allemaal vragen, vaak nog zonder een goed antwoord. Met onze training Omgevingswet Harvert kunnen wij jou helpen om deze antwoorden te vinden. In de Omgevings­wet worden kansen (en niet: belemmeringen) als uitgangspunt genomen en in die positieve insteek geloven wij. Wij zien dat dit aansluit bij een maatschap­pelijke trend: meer zelf willen doen en ontwikkelen en deze plannen van burgers en ondernemers omarmen en ondersteunen.

Wat deze maatschappelijke trend van jou en andere partijen vraagt, gaan we samen leren, ervaren, en spelen in de training Omgevingswet Harvert!

Training Omgevingswet Harvert

Game Omgevingswet Harvert: Waarom leren via Serious Gaming?

Onze methode voor de trainingen Omgevingswet Harvert is Serious Gaming. Waarom trainen via Serious Gaming? In deze training in de vorm van een rollen- en simulatiespel is het mogelijk om op meerdere fronten te leren. Van leren over de inhoud van de omgevingswet, tot hoe je met elkaar omgaat om een integrale afweging te maken!

Act Right, WesselinkVanZijst, en ZITAconsulting ontwikkelden, in samenwerking met de gemeente Katwijk en de provincie Zuid-Holland, de training Omgevingswet Harvert om overheden, bedrijven, en maatschappelijke organisaties te helpen inzicht te krijgen in de impact van de nieuwe Omgevingswet.

De training speelt zich af in de fictieve gemeente Harvert, waarbij iedere deelnemer een bepaalde (stakeholder)rol heeft. Samen ga je de uitdaging aan om tot een gedragen Omgevingsplan te komen. Door intensieve samenwerking en het afwegen van belangen maak je samen de groep een integrale afweging. De trainers verzorgen na iedere spelronde een uitgebreide debriefing op de (gekozen) aanpak van de deelnemers. Dit geeft je handvatten om het geleerde in de praktijk te brengen.

Wat levert mij dit op?

Game Omgevingswet Harvert: Wat levert mij dit op?

Door het spelen van Harvert krijg je spelenderwijs inzicht in:

  • de nieuwe manier van werken onder de Omgevingswet
  • de werking van de kerninstrumenten van de Omgevingswet
  • participatie en de daarvoor benodigde gedrags- en cultuurveranderingen

De training beslaat één hele dag en kan als open training worden gedaan (met verschillende partijen) of in-company.

Spelen met je collega's

Wil je de game Harvert spelen? Stuur een e-mail naar t.dejeu@actright.nl voor prijzen en beschikbaarheid voor jouw groep. Heb je een andere vraag of wil je contact, laat dan hier je bericht achter. Wij nemen contact met je op.

Ontwikkeld door:

Act Right: Richard van Gemert
WesselinkVanZijst: Stefan Szepesi
ZITAconsulting: Zita van Aggelen

In samenwerking met:

Gemeente Katwijk en Provincie Zuid-Holland